FC Værktøjsfabrik

Med 40 års erfaring er FC Værktøjsfabrik en veletableret virksomhed med speciale i værktøjsfabrikation.

Vor konstruktionsafdeling har kreative problemløsninger. På denne baggrund virker vi ofte som sparringspartner for vore kunder.
Vor værktøjsafdeling producerer værktøjer på en moderne CNC-styret maskinpark.

Vi har